W wa 03021 marca 2019 w Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu, odbyło się spotkanie seniorów z całej Polski w ramach projektu "Polska Seniora", czyli największych konsultacji programu polityki senioralnej w Polsce. Spotkanie poświęcone było przygotowanym projektom zmian ustawowych wzmacniających rolę rad seniorów, pomocy osobom niesamodzielnym i systemu badań profilaktycznych. Bardzo dobre rozwiązania zostały z aplauzem przyjęte przez obecnych. Należy mieć nadzieję, że doczekają się w przyszłości realizacji. Seniorów na spotkanie konsultacyjne zaprosił do Sejmu Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Zobacz film ze spotkania.

Na spotkaniu nasz Uniwersytet reprezentowały: Urszula Jaksik, Ewa Tyburczyk, Bożena Związek i Maria Zyczkowska.

Zobacz zdjęcia ze spotkania w naszej Galerii 2.

Oficjalna inauguracja projektu "Polska Seniorów" odbyła się w Sejmie 23 października 2017. W czasie inauguracji liderka projektu Marzena Okła-Drewnowicz przedstawiła założenia projektu zastrzegając, że "mądra polityka senioralna to nie jest kilkaset złotych przed świętami - to przede wszystkim aktywizacja". Program "Polska Seniora" ma być oparty na trzech filarach: GODNE ŻYCIE, ZDROWE ŻYCIE i AKTYWNE ŻYCIE.

ET