►  Pogrubioną czcionką zamieszczone są informacje o imprezach zamkniętych - zorganizowane tylko dla słuchaczy Uniwersytetu lub o imprezach z udziałem zespołów artystycznych albo drużyn sportowych naszego Uniwersytetu.

Czcionką normalną zamieszczane są informacje o imprezach otwartych dla wszystkich, w których słuchacze mogą wziąć udział na zasadach ogólnych oraz zaproszenia kierowane do słuchaczy naszego BUTWu.

  • 6 lipca (sobota) → Jednodniowa wycieczka, po "szerokich wodach" Kanału Gliwickiego! 

  • 6 lipca (sobota) → Kolejny wyjazd naszej grupy słuchaczy w ramach Projektu "Politechnika Śląska Trzeciego Wieku" → SZCZEGÓŁY