Aktualności

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku (BUTW) działa w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu. Uniwersytet rozpoczął działalność w październiku 2006 roku. Prowadzimy dla Seniorów Bytomia szeroką działalność edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną - wykłady, lektoraty, kursy komputerowe, sport i rekreacja, koła zainteresowań, działalność artystyczna, wolontariat, zabawy, wycieczki... W ostatnich kilku latach liczba słuchaczy uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu wynosi rocznie przeciętnie od 600 do ponad 700 osób. 

Zapraszamy serdecznie do naszej społeczności.

cku3 horz

  

Otwórz Panel

tytul

images/slajdy/budynek_OK2.png

koncert 16Tradycyjny Koncert Noworoczny Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (BUTW) odbył się 2 lutego 2022 r. w Bytomskim Centrum Kultury. Na sali ToTu zasiedli – z zachowaniem wymogów sanitarnych – słuchacze BUTW i zaproszeni goście. A wśród nich prezydent Bytomia - Mariusz Wołosz, nowa dyrektorka BCK - Małgorzata Kamińska, przedstawicielka Rady Programowej BUTW - dr Małgorzata Nowakowska-Olejniczak oraz przewodniczący Bytomskiej Rady Seniorów - Andrzej Święcicki.

Serdeczne życzenia złożył naszym seniorom prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz. Wyraził uznanie dla prężnego działania Uniwersytetu. Podkreślił aktywność seniorów, obfitość podejmowanych przez nich inicjatyw i nieustającą energię. Przekazał też obecnym, że na wielu spotkaniach z mieszkańcami miasta zgłaszana jest potrzeba rozszerzania działalności Uniwersytetu poza ścisłe centrum Bytomia i zorganizowania zajęć także w jego dzielnicach. Wyraził nadzieję, że bieżący rok będzie lepszy od poprzedniego.

Koncert miał szczególny charakter,  został bowiem zorganizowany z okazji 15-lecia bytomskiej wszechnicy seniorów.  Przypadało ono, co prawda, już w ubiegłym roku, ale że dynamika rzeczywistości pandemicznej wymusza różne zmiany i przesunięcia – spotkaliśmy się teraz.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, Ryszard Kłak, przedstawił dotychczasowe dokonania Uniwersytetu, zwracając szczególną uwagę na to, co się zdarzyło w życiu uczelni i jej słuchaczy w ciągu ostatnich pięciu lat. Podkreślił, że obok funkcjonujących od początku kół, sekcji i reaizowanych inicjatyw, w latach 2016-2021 pojawiły się nowe: m.in. Przegląd Twórczości Artystycznej Słuchaczy UTW, zawody pływackie „Kilometry w wodzie”, Studio Piosenki „60-tka”, dwa międzynarodowe projekty „Tradycyjne rękodzieło nas łączy” i „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych” realizowane w ramach programu ERASMUS+, redakcja Radia SoVo, a także szersza niż wcześniej współpraca z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi. Dyrektor omówił strukturę wiekową słuchaczy BUTW i wpływ COVID-u na liczbę słuchaczy. Zwrócił też uwagę na dojmujący brak panów (tylko 15% liczby słuchaczy Uniwersytetu), tłumacząc to większą aktywnością życiową i społeczną pań.

Osoby, których działalność w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju Uniwersytetu zostały, przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, uhonorowane listami gratulacyjnymi. Utrzymane w ciepłym, osobistym tonie listy gratulacyjne dyrektor wręczył członkom Zarządu Samorządu Słuchaczy: Janowi Cieplinskiemu, Steni Borkowskiej, Kazimierzowi Wojtaszkowi oraz członkiniom Komisji Rewizyjnej Jadwidze Rączce i Annie Miklaszewskiej.   

Zarzad

Jan Cieplinski, przewodniczący Zarządu, podzielił się z zebranymi własnymi refleksjami na temat życia uniwersyteckiego. Podkreślił bardzo dobrą współpracę Uniwersytetu z Centrum. Podkreślił także rolę uczelni w mieście, jako  placówki dbającej zarówno o sferę intelektualną, jak i fizyczną seniorów. Podziękował także w imieniu swoim i wszystkich słuchaczy Uniwersytetu kierującej codzienną pracą Uniwersytetu wicedyrektor Centrum – Elżbiecie Morgoń-Ochman oraz pracownicom Centrum - Agnieszce Kopińskiej i Agnieszce Żaczek – zajmującym się obsługą administracyjną i księgową.

Wyrazem uznania dla liderów organizujących zajęcia dla koleżanek i kolegów – słuchaczy Uniwersytetu, były dyplomy, które Ryszard Kłak i Jan Cieplinski wręczyli: Janinie Gabrieli Andrzejczak, Barbarze Bej, Zofii Bęben, Zygmuntowi  Ćwiąkale, Joannie Kani, Henrykowi Sroce i Bożenie Związek. Listy gratulacyjne i dyplomy były przygotowane także dla Damiana Mzyka i Jana Pytla – członków Zarządu oraz liderów - Ewy Cogiel, Gabrieli Heuchert, Zofii Kowalik, Aliny Kwoki i Ireny Maziarki. Byli nieobecni na koncercie i wyróżnienia odbiorą przy innej okazji.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania przyszedł czas na właściwy koncert. Na estradzie wystąpił znany akordeonista Marcin Wyrostek. Zwycięzca drugiej edycji „Mam Talent”, posiadacz kilku platynowych płyt, laureat prestiżowych konkursów, występuje na scenach i w salach koncertowych całego świata, solo lub z towarzyszeniem najwybitniejszych dyrygentów, orkiestr i zespołów. Jest także wykładowcą w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach oraz członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów.

Podczas koncertu wirtuoz akordeonu zaprezentował głównie własne kompozycje inspirowane muzyką argentyńską, bałkańską i polską. Mogliśmy usłyszeć rytmy tanga, chodzonego, góralskich przyśpiewek. W przerwach między utworami muzyk opowiadał o swoich fascynacjach muzycznych i elektronicznych. Każdym wykonaniem udowadniał nieograniczone możliwości wykonawcze – i to zarówno swoje, jak i swojego  akordeonu. Nic też dziwnego, że wprowadził słuchaczy w znakomity nastrój, więc nagrodzili artystę gromkim aplauzem.

Przed rozpoczęciem koncertu przedstawiciele Stowarzyszenia INICJATYWA przeprowadzili wśród słuchaczy Uniwersytetu zbiórkę funduszy na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego dla Mariusza Czecha, który zmaga się z chorobą, czterokończynowym porażeniem mózgowym. To choroba nieuleczalna i jedynie można ćwiczyć, aby mięśnie nie zanikły. Mariusz potrzebuje specjalnego pojazdu, aby móc poruszać się po mieście przez cały rok i dojechać do osób, które pomagają mu ćwiczyć oraz do pracy, której usilnie szuka. Chciałby żyć i pracować, jak normalny człowiek.
Podziękowania dla tych seniorów, którzy godną kwotą wspomogli akcję. Z Waszą pomocą uda się spełnić marzenia Mariusza !

EJB

Zobacz zdjęcia z Uroczystości w naszej Aktualnej Galerii. Zdjęcia w artykule autorstwa Kazimierza Wojtaszka (pierwsze) i Zofii Golder (drugie).

Zobacz informację o koncercie na internetowej stronie Bytomia.

ADMIN

BRS    Karta Seniora   karta sen ogolnopol   Glos Seniora   slaskie dla seniora   zdrowy senior2   federacja ns2


bytom pl    bck    biblioteka    muzeum g    opera    ttir rozbark    mdk1


 

Ta strona działa od stycznia 2020, wcześniejsze wydarzenia i informacje znajdziesz na naszej Poprzedniej stronie

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku,    Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom,    tel.: 32 281 11 38 lub 32 281 60 76 w. 46     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.