Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach prowadzi dla osób powyżej 65 roku życia bezpłatne badania równowagi. Badania są wykonywane w IV Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu przy placu gen. Władysława Sikorskiego.

Uzgodnienie terminu i dodatkowe informacje: Michał Tobor tel. 737635362 i Anna Kamieniarz tel. 506475156