Stowarzyszenie „Bytomska Radość Życia” w partnerstwie z Gminą Bytom/ Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych realizuje projekt pt. „W partnerstwie skuteczni - dostępne i efektywne usługi społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Bytom”

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych w Bytomiu, skierowanych do osób przewlekle psychicznie chorych, ich opiekunów, sprawujących opiekę, poprzez udzielenie im wsparcia, w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi nabór wolontariuszy, do zadań których należało będzie wsparcie opiekunów i specjalistów asystujących w zakresie codziennej aktywności Uczestników Projektu, motywowania ich do reintegracji społecznej. 

Oferta podjęcia współpracy skierowana jest do osób, które byłyby zainteresowane pracą wolontariusza i chciałyby zdobyć doświadczenie w pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi.

ZOBACZ →  SZCZEGÓŁY