Ankieta UEKUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeprowadza badanie naukowe dotyczące gospodarowania czasem pracy jako stymulatora aktywności zawodowej osób starszych. Do udziału w badaniu uczelnia zaprasza osoby w wieku 50-74 lat (pracujące, bezrobotne, będące na rencie lub emeryturze). Osoby chcące wziąć udział w badaniu proszone są o wypełnienie przygotowanej na potrzeby badania ankiety. Jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i wykorzystane w formie zestawienia zbiorczego w monografii naukowej.

Ankieta jest anonimowa i składa się z 8 sekcji (stron). Po wypełnieniu każdej strony należy kliknąć przycisk *Dalej*. Po wypełnieniu ostatniej strony, na której umieszczona została metryczka (pytania o wiek, płeć, wykształcenie, aktywność zawodową osoby wypłniającej...), należy kliknąć *Prześlij*. Następnie wyświetli się informacja: *Ankieta została zapisana. Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety* - oznacza to, że wyniki zostały wysłane.

Ankietę można wypełnić klikając → TUTAJ