Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do odwiedzenia wystaw stałych i czasowych oraz na wykłady i warsztaty:

ZOBACZ  →  INFORMATOR MUZEALNY 30 stycznia - 2 lutego

ZOBACZ →  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - WYDARZENIA