Ogólne informacje z życia Seniorów, zaproszenia do udziału w imprezach kulturalnych, bezpłatnych badaniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne (instytucje, organizacje i urzędy ...) 


Zapraszamy serdecznie do Teatru Rozrywki w Chorzowie na Koncert Sylwestrowy na BIS 🙂
Wszystkie piątki (godz 19.00) i niedziele (godz 18.00) karnawału na hasło KLUB SENIORA Zdzisław Swoboda bilety po 55zł.
OKAZJA - cena regularna parter 110zł.
Polecamy i zapraszamy 🙂 Obowiązuje do 2 lutego.
https://www.teatr-rozrywki.pl/repertuar/437.html?view=event

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSBw Dąbrowie Górniczej zaprasza do wzięcia udziału w  ;kolejnym konkursie fotograficznym dla słuchaczy UTW z woj.śląskiego pt. "Międzypokoleniowy zawrót głowy ... "

Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach: 1. architektura polska, 2. przyroda/natura, 3. człowiek

Finał konkursu, wernisaż nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia 2020 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1 C. 

Przesyłamy krótką informację, plakat i regulamin konkursu.

Zachęcamy wszystkich Państwa słuchaczy do udziału w nim. Prace przyjmujemy do 29 lutego 2020

Pozdrawiamy Organizatorzy

Muzeum
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do odwiedzenia wystaw stałych i czasowych oraz na wykłady i warsztaty.

ZOBACZ →  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - WYDARZENIA

 

Przeciwdziałając powstawaniu nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, informujemy, iż wykaz zarejestrowanych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonych w ramach działalności statutowej lub gospodarczej w województwie śląskim (tzw. "prywatne") zamieszczony jest na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry.  Więcej informacji uzyskasz na stronie Urzędu Miejskiego Bytomia.

Jednocześnie przypominamy, że w Bytomiu działa MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE (MOPR) z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16, który posiada liczne ośrodki pomocy społecznej. W MENU Kontakt / Placówki na terenie Bytomia mamy wykaz Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Bytomiu. 

Co roku lekarze notują w Polsce ok. 2500-3000 nowych zachorowań na czerniaka. Pod względem rosnącej liczby zachorowań to pierwszy z kolei nowotwór u mężczyzn i drugi u kobiet. Akademia Czerniaka została utworzona po to by zmienić te alarmujące statystyki.

ZNAMIĘ ! Znam je ?
Co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

ABCDE czerniaka

Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej przygotowało materiały informacyjno-profilaktyczne. Opracowano sześć krótkich filmów prezentujących zasadę ABCDE o czerniaku oraz plakat i ulotkę: strona1 i strona2
Przewodniczący SKN Onkoma, lek. med. Michał Siwik
Materiały te można przejrzeć na udostępnionym dla nas Dysku Google.

Ankieta UEKUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeprowadza badanie naukowe dotyczące gospodarowania czasem pracy jako stymulatora aktywności zawodowej osób starszych. Do udziału w badaniu uczelnia zaprasza osoby w wieku 50-74 lat (pracujące, bezrobotne, będące na rencie lub emeryturze). Osoby chcące wziąć udział w badaniu proszone są o wypełnienie przygotowanej na potrzeby badania ankiety. Jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i wykorzystane w formie zestawienia zbiorczego w monografii naukowej.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7 zwróciła się do słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prośbą o podjęcie współpracy w ramach wolontariatu.

piśmie skierowanym do Uniwersytetu, podpisanym przez dyrektora szpitala - dr n. medycznych Andrzeja Tomczyka, przeczytać można takie zdanie: Wolontariuszem szpitala może być każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce go podarowąć innym, czuje potrzebę pomocy chorym, chce więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem, chce reaizować swoje pomysły i poszerzyć swoje możliwości. 

Wszystkie osoby chętne do podjęcia współpracy proszone są o zgłoszenie się do Działu Kadr szpitala (tel. 32 3963232).