Ogólne informacje z życia Seniorów, zaproszenia do udziału w imprezach kulturalnych, bezpłatnych badaniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne (instytucje, organizacje i urzędy ...) 

Tę sekcję prowadzi Ryszard Kłak


 

 Festyn Rodzinny 2019 crop

Kliknij na plakacie i poznaj szczegóły


BTTiR ROZBARKTeatr ROZBARK w Bytomiu zaprasza do międzypokoleniowego projektu wolontaryjnego, gdzie wolontariuszem może zostać każdy. Wolontariat w Teatrze ROZBARK to współpraca międzypokoleniowa polegająca na wspólnym uczestnictwie w danym wydarzeniu, wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą. Dochodzi do spotkania dwóch, odmiennych światów, kultur, pokoleń. Młodzi mogą nauczyć seniorów nowych mediów, technologii, z kolei seniorzy opowiedzą o mieście, o tym co widzieli i przeżyli, udzielając w ten sposób najlepszej lekcji historii.

Teatr poszukuje wolontariuszy do pomocy przy międzynarodowym festiwalu teatru tańca ROZBARK in MOTION 21-30.06.2019, czyli osób pełnych pasji, refleksji i energii, którzy zgodzą się nieodpłatnie zaangażować przy:

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do odwiedzenia wystaw stałych i czasowych oraz na wykłady i warsztaty:

ZOBACZ →  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - WYDARZENIA

ZOBACZ  →  Muzeum zaprasza w dniach 20 - 26 maja 2019


Przeciwdziałając powstawaniu nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, informujemy, iż wykaz zarejestrowanych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonych w ramach działalności statutowej lub gospodarczej w województwie śląskim (tzw. "prywatne") zamieszczony jest na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry.  Więcej informacji uzyskasz na stronie Urzędu Miejskiego Bytomia.

Jednocześnie przypominamy, że w Bytomiu działa MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE (MOPR) z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16, który posiada liczne ośrodki pomocy społecznej. W MENU Kontakt / Placówki na terenie Bytomia mamy wykaz Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Bytomiu. 

Co roku lekarze notują w Polsce ok. 2500-3000 nowych zachorowań na czerniaka. Pod względem rosnącej liczby zachorowań to pierwszy z kolei nowotwór u mężczyzn i drugi u kobiet. Akademia Czerniaka została utworzona po to by zmienić te alarmujące statystyki.

ZNAMIĘ ! Znam je ?
Co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

ABCDE czerniaka

Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej przygotowało materiały informacyjno-profilaktyczne. Opracowano sześć krótkich filmów prezentujących zasadę ABCDE o czerniaku oraz plakat i ulotkę: strona1 i strona2
Przewodniczący SKN Onkoma, lek. med. Michał Siwik
Materiały te można przejrzeć na udostępnionym dla nas Dysku Google.

Logo KDPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu już od dwudziestu pięciu lat działa w naszym mieście wspierając w różnych etapach i sferach życia  osoby zniepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości. W placówkach Stowarzyszenia osoby te uczą się, mają zapewnioną rehabilitację i terapię zajęciową, a kilkanaście osób znalazło u nas swój dom. Łącznie pomagamy około trzystu niepełnosprawnym.

W tym roku Stowarzyszenie podjęło decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji „Kilometry Dobra”. Projekt ten trwa od 01.03.2019 r. do 02.06.2019 r. i polega na zbieraniu środków na cele charytatywne – w naszym przypadku na remont i adaptację otrzymanego od gminy Bytom budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty te są najdłużej, bo już dwadzieścia cztery lata, działającą placówką naszego Stowarzyszenia, a ich obecny budynek jest pod opieką konserwatora zabytków, co znacząco utrudnia jego adaptację do naszych rosnących potrzeb.

kilometry w wodzie VOśrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu organizuje już V edycję akcji "Kilometry w wodzie" dla osób 60+. 

Akcja prowadzona jest od 12.11.2018 i trwać będzie do 31.05.2019.

Regulamin akcji dostępny jest na profilu Facebook OSiR Bytom oraz na terenie basenu krytego przy ulicy Parkowej 1.

Wyniki są zamieszczane na profilu Facebooka w każdy poniedziałek.

ZASADY


Ankieta UEKUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeprowadza badanie naukowe dotyczące gospodarowania czasem pracy jako stymulatora aktywności zawodowej osób starszych. Do udziału w badaniu uczelnia zaprasza osoby w wieku 50-74 lat (pracujące, bezrobotne, będące na rencie lub emeryturze). Osoby chcące wziąć udział w badaniu proszone są o wypełnienie przygotowanej na potrzeby badania ankiety. Jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i wykorzystane w formie zestawienia zbiorczego w monografii naukowej.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7 zwróciła się do słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prośbą o podjęcie współpracy w ramach wolontariatu.

piśmie skierowanym do Uniwersytetu, podpisanym przez dyrektora szpitala - dr n. medycznych Andrzeja Tomczyka, przeczytać można takie zdanie: Wolontariuszem szpitala może być każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce go podarowąć innym, czuje potrzebę pomocy chorym, chce więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem, chce reaizować swoje pomysły i poszerzyć swoje możliwości. 

Wszystkie osoby chętne do podjęcia współpracy proszone są o zgłoszenie się do Działu Kadr szpitala (tel. 32 3963232).