Zaproszenia do udziału w imprezach kulturalnych, bezpłatnych badaniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne (instytucje, organizacje i urzędy ...) 

Tą sekcję prowadzi: Ryszard Kłak


Swiatowy Dzien Autyzmu

Niebieski Marsz dla Autyzmu to wydarzenie organizowane we wtorek 2 kwietnia. z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, mające na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na potrzeby i problemy osób ze spektrum autyzmu. Fakt, że autyzmu się nie leczy, tylko akceptuje nie wszystkim jest znany.

Marsz wyruszy o godz. 10.00 z bytomskiego Rynku i w wesołym, rozśpiewanym korowodzie przejdzie ulicami: Jainty, Kwietniewskiego i Wrocławską w kierunku Urzędu Miasta, a następnie do parku (muszla koncertowa), gdzie odbędą się zaplanowane na ten dzień działania popularyzujące wiedzę o autyzmie.

koszyk wielk 2019Kliknij na plakacie, aby powiększyć.


kilometry w wodzie VOśrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu organizuje już V edycję akcji "Kilometry w wodzie" dla osób 60+. 

Akcja prowadzona jest od 12.11.2018 i trwać będzie do 31.05.2019.

Regulamin akcji dostępny jest na profilu Facebook OSiR Bytom oraz na terenie basenu krytego przy ulicy Parkowej 1.

Wyniki są zamieszczane na profilu Facebooka w każdy poniedziałek.

ZASADY


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do odwiedzenia wystaw stałych i czasowych oraz na wykłady i warsztaty:

ZOBACZ  →  INFORMATOR MUZEALNY - 21 - 24 marca 2019

ZOBACZ →  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - WYDARZENIA


Ankieta UEKUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeprowadza badanie naukowe dotyczące gospodarowania czasem pracy jako stymulatora aktywności zawodowej osób starszych. Do udziału w badaniu uczelnia zaprasza osoby w wieku 50-74 lat (pracujące, bezrobotne, będące na rencie lub emeryturze). Osoby chcące wziąć udział w badaniu proszone są o wypełnienie przygotowanej na potrzeby badania ankiety. Jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i wykorzystane w formie zestawienia zbiorczego w monografii naukowej.