Zaproszenia do udziału w imprezach kulturalnych, bezpłatnych badaniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne (instytucje, organizacje i urzędy ...) 

Tą sekcję prowadzi: Ryszard Kłak


plakat P B cropTegoroczne „Piekarskie Betlejem” obchodzi swój mały jubileusz. Już po raz piąty Rajski Plac obok piekarskiej bazyliki stanie się jednym z najbardziej świątecznych miejsc na Śląsku. Wielkie przygotowania trwają od listopada. Jak zawsze filarem prac jest grupa Mężczyzn św. Józefa. Trzeba przyznać, że ich zaangażowanie i pasja w przygotowaniu plenerowej szopki budzi podziw i wdzięczność. 

Na koniec wypada tylko zaprosić wszystkich do odwiedzenia „Piekarskiego Betlejem”. 

Do zobaczenia w noc Bożego Narodzenia i nie tylko !
Ks. Adam Zgodzaj
Program na PLAKACIE (kliknij)

Family

 

Pan Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, zaprasza do udziału w konkursie „Harce i Łamańce”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac oddających potrzebę aktywności i propagowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu z wnukami, troski o własne zdrowie, odkrywanie wspólnych zainteresowań, czerpanie ze wzajemnych doświadczeń, przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu starszych z jednoczesnym oderwaniem młodego pokolenia od komputera. Prace konkursowe powinny stanowić interpretację hasła konkursowego.

kilometry w wodzie VOśrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu organizuje już V edycję akcji "Kilometry w wodzie" dla osób 60+. 

Akcja prowadzona jest od 12.11.2018 i trwać będzie do 31.05.2019.

Regulamin akcji dostępny jest na profilu Facebook OSiR Bytom oraz na terenie basenu krytego przy ulicy Parkowej 1.

Wyniki są zamieszczane na profilu Facebooka w każdy poniedziałek.

ZASADY


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do odwiedzenia wystaw stałych i czasowych oraz na wykłady i warsztaty:

ZOBACZ  →  INFORMATOR MUZEALNY 16 - 19 stycznia

ZOBACZ →  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - WYDARZENIA


Ankieta UEKUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeprowadza badanie naukowe dotyczące gospodarowania czasem pracy jako stymulatora aktywności zawodowej osób starszych. Do udziału w badaniu uczelnia zaprasza osoby w wieku 50-74 lat (pracujące, bezrobotne, będące na rencie lub emeryturze). Osoby chcące wziąć udział w badaniu proszone są o wypełnienie przygotowanej na potrzeby badania ankiety. Jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i wykorzystane w formie zestawienia zbiorczego w monografii naukowej.