Wykłady tematyczne i seminaria w semestrze wiosennym
roku akademickiego 2018/2019

Na zajęcia mogą uczęszczać tylko słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Wykłady tematyczne to cykliczne spotkania dotyczące wybranych zagadnień sztuki, literatury, historii, zdrowia.... Prowadzone są w formie klasycznego wykładu lub metodami aktywizyjącymi słuchaczy (wykład + warsztaty). Odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem - podane są daty spotkań lub wyznaczony jest dzień tygodnia i częstość powtarzania się (np. co tydzień).

Zapisy w Sekretariacie Uniwersytetu - pokój 039 na parterze budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Powstańców Śląskich 10 
- na początku nowego roku akademickiego

Zajęcia prowadzi dr Małgorzata Kaganiec 

Zajęcia prowadzi Bożena Miś.

Spotkania mają formę - ilustrowanej reprodukcjami - analizy wybranych obrazów, zarówno formalnej, jak i ideowej. Omawiany obraz analizowany jest w kontekście stylu malarskiego, techniki wykonania, epoki, w której powstał i w kontekście biografii malarza. Celem spotkań jest kształtowanie umiejętności odbioru dzieła malarskiego w szerokim kontekście i pogłębianie wrażliwości w odbiorze kultury

W ramach wykładów tematycznych "Dzieła mówią, czyli opowieści o obrazach" raz w semestrze słuchacze odwiedzają Muzeum Górnośląskie gdzie omawiany jest jeden wybrany z jego zbiorów obraz. 

Zajęcia prowadzi Adam Kasperek.

Celem szkolenia jest poznanie siedmiu filarów zdrowia i kolejno szczegółowa praca nad każdym z nich. Po tym szkoleniu zrozumiesz, jak można cieszyć się pełnym zdrowiem, bez względu na wiek i upływający czas.

Zajęcia prowadzi Lucyna Barańska.

Wykłady i warsztaty "Literatura i teksty kultury bez tajemnic" obejmują analizę i interpretację wybranych tekstów kultury, czyli dzieł literackich, filmowych, teatralnych, malarskich i muzycznych. Ich uczestnicy omawiają różne funkcje sztuki – dydaktyczne, estetyczne, poznawcze, symboliczne, kultowe, ekspresywne, ludyczne i magiczne.Odkrywają ciągłość kultury, wskazując związki między epokami literackimi i poszukują ponadczasowych motywów i tematów.

Cel działań interpretacyjnych to zrozumienie człowieka poprzez zrozumienie tekstu kultury. Forma zajęć to swoisty mix: uczestnicy czytają, oglądają, słuchają i oczywiście rozmawiają, wymieniając swoje doświadczenia jako świadomi odbiorcy tekstów kultury.

Dużo się dzieje, a przed nami jeszcze wiele spotkań z tekstami kultury