Wykłady tematyczne to cykliczne spotkania dotyczące wybranych zagadnień sztuki, literatury, historii, zdrowia.... Prowadzone są w formie klasycznego wykładu lub metodami aktywizyjącymi słuchaczy (wykład + warsztaty). Odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem - podane są daty spotkań lub wyznaczony jest dzień tygodnia i częstość powtarzania się (np. co tydzień).

Zapisy w Sekretariacie Uniwersytetu - pokój 039 na parterze budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Powstańców Śląskich 10 
HARMONOGRAM zostanie podany na początku nowego roku akademickiego

Zajęcia prowadzi dr Małgorzata Kaganiec 

Zajęcia prowadzi Bożena Miś.

Spotkania mają formę - ilustrowanej reprodukcjami - analizy wybranych obrazów, zarówno formalnej, jak i ideowej. Omawiany obraz analizowany jest w kontekście stylu malarskiego, techniki wykonania, epoki, w której powstał i w kontekście biografii malarza. Celem spotkań jest kształtowanie umiejętności odbioru dzieła malarskiego w szerokim kontekście i pogłębianie wrażliwości w odbiorze kultury

W ramach wykładów tematycznych "Dzieła mówią, czyli opowieści o obrazach" raz w semestrze słuchacze odwiedzają Muzeum Górnośląskie gdzie omawiany jest jeden wybrany z jego zbiorów obraz. 

Zajęcia prowadzi Adam Kasperek.

Celem szkolenia jest poznanie siedmiu filarów zdrowia i kolejno szczegółowa praca nad każdym z nich. Po tym szkoleniu zrozumiesz, jak można cieszyć się pełnym zdrowiem, bez względu na wiek i upływający czas.

Zajęcia prowadzi Lucyna Barańska.

Wykłady i warsztaty "Literatura i teksty kultury bez tajemnic" obejmują analizę i interpretację wybranych tekstów kultury, czyli dzieł literackich, filmowych, teatralnych, malarskich i muzycznych. Ich uczestnicy omawiają różne funkcje sztuki – dydaktyczne, estetyczne, poznawcze, symboliczne, kultowe, ekspresywne, ludyczne i magiczne.Odkrywają ciągłość kultury, wskazując związki między epokami literackimi i poszukują ponadczasowych motywów i tematów.

Cel działań interpretacyjnych to zrozumienie człowieka poprzez zrozumienie tekstu kultury. Forma zajęć to swoisty mix: uczestnicy czytają, oglądają, słuchają i oczywiście rozmawiają, wymieniając swoje doświadczenia jako świadomi odbiorcy tekstów kultury.

Dużo się dzieje, a przed nami jeszcze wiele spotkań z tekstami kultury