1. Zgodnie z Regulaminem Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udział w wykładach otwartych jest dla wszystkich słuchaczy tegoż Uniwersytetu obowiązkowy.
  2. Terminy i godziny wykładów mogą - z przyczyn nie leżących po stronie organizatora - ulec zmianie.

Zaleca się sprawdzenie z kilkudniowym wyprzedzeniem w zakładce
KOMUNIKATY OGŁOSZENIA lub BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
albo telefonicznie w Sekretariacie Uniwersytetu - 32 281 11 38
czy dany wykład nie został odwołany lub nie nastąpiła zmiana terminu albo godziny.

Wykłady otwarte w semestrze wiosennym 
roku akademickiego 2018/2019

W wykładach otwartych mogą uczestniczyć także osoby nie będące słuchaczami 
Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.