Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu.

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku (BUTW) rozpoczął działalność w październiku 2006 roku. W pierwszym roku naukę na Uniwersytecie podjęło 200 słuchaczy. W następnych latach liczba słuchaczy systematycznie rosła, dochodząc w roku akademickim 2009/2010 do 500 osób. Od tego czasu liczba słuchaczy uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu wynosi corocznie przeciętnie od 500 do 560 osób.

Uniwersytet prowadzi bardzo szeroką działalność edukacyjną. Podstawową formą kształcenia oferowaną słuchaczom są wykłady otwarte (dostępne nie tylko dla słuchaczy BUTW, ale dla wszystkich osób zainteresowanych tematem) oraz wykłady tematyczne (dostępne tylko dla słuchaczy Uniwersytetu). Tematyka wykładów jest bardzo zróżnicowana. Są to wykłady z literatury, historii, ekonomii, psychologii, historii sztuki, filozofii, biologii, geografii, medycyny…

Poza udziałem w wykładach słuchacze korzystają z zajęć komputerowych, lektoratów z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego) oraz zajęć warsztatowych i seminariów.

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko nauka, ale także aktywne i zdrowe spędzanie czasu wolnego. Słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu uczestniczą w zajęciach usprawniających: gimnastyka, pływanie, taniec, fitness, Nordic Walking oraz zajęciach rozwijających zainteresowania słuchaczy: warsztaty plastyczne, tańca towarzystkiego, tańca i ruchu, koło rękodzieła artystycznego, koło fotograficzne, Chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wrzosy Jesieni", Grupa Teatralna "Trema" i "Klub Roman-tycznych Serc".


Prace słuchaczek i słuchaczy uczęszczających na warsztaty plastyczne, prowadzone przez panią Martę Hawlicką i panią Aleksandrę Herisz, prezentowane są kilka razy w roku na wystawach organizowanych w Bytomiu. Były także kilkakrornie wystawiane w Warszawie w ramach odbywających się tam co roku Juwenaliów III Wieku oraz dwukrotnie w Galerii "Szyb Wilson" w Katowicach na Śląskim Przeglądzie Sztuki Artystów Intuicyjnych „Artisma”.

Kierowany przez panią Monikę Woleńską uniwersytetcki chór "Wrzosy Jesieni" nie tylko uświetnia swoimi występami uroczystości z udziałem słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetu, ale także występuje gościnnie w Bytomiu i regionie oraz poza ich granicami. Kilkakrotnie wyjeżdżał do Warszawy na Juewnalia III Wieku. W roku 2014 uczestniczył w Międzynardowym Festiwalu Balkan Folk-Fest w Bułgarii. Dwukrotnie (2014 i 2015) brał udział w Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów. W roku 2015 śpiewała w Szczecinie na Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów.

Chór
W czasie roku akademickiego słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu biorą udział w wycieczkach turystycznych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych.
Co roku reprezentacja Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczy w dwóch projektach ogólnokrajowych; są to: Uniwersjada Trzeciego Wieku w organizowana przez UTW Łazach oraz warszawskie Juwenalia III Wieku organizowane przez Fundację AVE.

Uniwersjada słuchaczy UTW w Łazach odbywa się od roku 2009, a od roku 2011 BUTW współuczestniczy w jej przygotowaniu i organizacji. We wszystkich jej dotychczasowych edycjach słuchacze BUTW zdobyli wiele złotych, srebrnych i brązowych medali. W czasie pierwszej Uniwersjady w roku 2009 reprezentacja Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymała puchar za zdobycie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej.

Lazy 2012

Także z warszawskich Juwenaliów słuchacze BUTW przywożą za każdym razem nagrody i dyplomy w konkursach plastycznym i muzycznym, a ostatnio także w konkursie zespołów teatralnych.

Juwenalia 2011
Od roku 2010 Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizatorem Turnieju UTW w Szachach i Brydżu Sportowym. 

21 listopada 2015 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu odbył się VII Turniej UTW w Szachach i Brydżu Sportowym o Puchar Dyrektoraw którym to Turnieju nasi słuchacze odnieśli znaczne sukcesy:
W Turnieju Brydża Sportowego najlepszą parą okazali się: Krzysztof Furs i Jerzy Zając – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Politechnice Częstochowskiej.  Drugie miejsce zajęli: Joanna Habraszka i Ewa Tyburczyk z Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a trzecie - Marek Jabłoński i Maciej Krzempek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku. 
W Turnieju Szachowym zwyciężył Roman Caputa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku. Drugie miejsce zajął – Jerzy Skibniewski z Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a trzecie - Jan Cieplinski z tego samego Uniwersytetu. Nagrodę główną - Puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu - dla najlepszego Uniwersytetu zdobyli słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 


Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest publiczną placówką oświatową finansowaną ze środków Miasta Bytom. Uniwersytet współpracuje z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami kultury w Bytomiu oraz w regionie.