W ramach współpracy z Politechnika Śląską, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych zaproponowaliśmy słuchaczom Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  uczestnictwo w Projekcie „Politechnika Śląska Trzeciego Wieku” obejmującym wykłady i laboratoria.

Wykłady będą odbywały się w Gliwicach natomiast zajęcia laboratoryjne w Rybniku i Zabrzu.

Dojazd na zajęcia jest zagwarantowany, bus będzie dla uczestników podstawiany w wyznaczonych terminach na parkingu przed placówką CKU, ul. Powstańców Śląskich 10. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem.

Tematyka zajęć podana jest w opisie Projektu (kliknij).

TERMINY ZAJĘĆ:
  • 15.06.2019
  • 06.07.2019
  • 28.09.2019
  • 19.10.2019
  • 16.11.2019
  • 14.12.2019
  • 11.01.2020
  • 25.01.2020
Zajęcia będą odbywały się w soboty wg następującego grafiku:
Zajęcia 10.00 – 11.30
Przerwa kawowa 11.30 – 12.00

Zajęcia 12.00 – 13.30