Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu w okresie 17.09 – 6.11.2019 realizuje projekt "Qulturalna Retroteka", dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt skierowany do bytomskich dzieci, młodzieży oraz osób 60+ jest edukacyjną, kreatywną podróżą przede wszystkim po wartościowej literaturze dziecięcej wielu pokoleń. Uczestniczą w nich dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne oraz słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jest partnerem projektu. Projekt zakłada działanie w kilku  etapach:

1 bibl 7 bibl

1.CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA
W ramach tego działania skierowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zaplanowano 6 spotkań, w trakcie których animatorami głośnego czytania byli słuchacze BUTW. Spotkania odbywały się w dniach 17-20 września i wzięło w niej udział 11 słuchaczy BUTW. Zdjęcia ze spotkań można zobaczyć na stronie Biblioteki 1, 2. Podziękowania dla słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Zofii Golder, Ilony Dobrowolskiej, Blanki Sobiepan, Danuty Bury, Krystyny Szastok, Elżbiety Sokalskiej, Elizy Bezner, Jadwigi Laskowskiej-Ćwiąkała oraz Damiana Mzyk i Zygmunta Ćwiąkała. Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17, Przedszkola Miejskiego nr 20 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 9 z dużym zainteresowaniem wysłuchały bajek czytanych przez naszych słuchaczy, a potem swoje wrażenia przelewały na papier. Czytaniu tekstów towarzyszyły rekwizyty przyniesione przez słuchaczy BUTW, śpiewanie piosenek oraz pomoc dzieciom w tworzeniu cudownych prac plastycznych. CZYTANIE POŁĄCZYŁO POKOLENIA.

2.QULTURALNE REBUSY 
Stworzenie gry typu „memory”. Dzieci i słuchacze BUTW projektowały ilustracje do wybranych książek z literatury dziecięcej. Dzieci wykonały ilustracje do swoich ulubionych książek, a seniorzy ilustrowali ulubione tytuły literackie ze swojego dzieciństwa. W tym zadaniu wzięła udział sekcja plastyczna słuchaczy BUTW pod kierunkiem Marty Hawlickiej oraz młodzieżowa sekcja plastyczna Spółdzielczego Klubu Sezam pod kierunkiem Małgorzaty Woźniak. Udział wzięło 15 słuchaczy BUTW: Janina Niedzielska, Zofia Golder, Katarzyna Bukowska-Korzus, Eliza Bezner, Danuta Sikora, Grażyna Rosołowska, Teresa Holewa, Jadwiga Gola, Maria Mzyk, Sławka Grzywna, Barbara Polak, Krystyna Oborska-Kominek, Barbara Marcinkowska-Psik, Maria Maksalon, Urszula Komor. W sumie powstało 30 pięknych rysunków, które będą składały się na grę typu memory – efekt rzeczowy realizowanego projektu. Artyści obu grup wiekowych spotkali się w bibliotece 9 października i porozmawiali o swoich pracach, motywacji i emocjach związanych z wyborem książek do zilustrowania. I tym razem  udowodniliśmy, że czytanie nie tylko może być inspiracją do dalszych twórczych działań, ale też, że CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA
Tworzenie kodów QR - Działanie skierowane do młodzieży 15 – 17 lat i słuchaczy BUTW, udział w warsztatach tworzenia kodów QR. Grupa, którą interesują technologie informatyczne najpierw posiądzie wiedzę na temat tworzenia kodów QR. Następnie młodzież i seniorzy przygotują dla siebie nawzajem zabawę łączącą motywy z popularnej literatury z zasadami klasycznych podchodów z wykorzystaniem kodów QR - zaplanowano udział 9 słuchaczy w dniu 6.11.2019: Barbara Dzik, Barbara Kampczyk, Janusz Foremny, Irena Ołówka, Andrzej Ołówka, Krystyna Kisiel, Irena Mrozek, Ilona Jonkowska, Teresa Sikora

Zobacz zdjęcia ze spotkań w naszej Galerii 2.

E.M-O & MH