1 cropW dniu 14 października 2019 odbył się w Warszawie III Wielki Kongres UTW. Kongres odbywał się w Teatrze Polskim pod patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Gośćmi Kongresu byli  poseł Michał Szczerba, Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Krzysztof Kwiatkowski – były Prezes Najwyższej Izby kontroli, Paweł Rabiej – wiceprezydent Warszawy, prof. Piotr Błędowski - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, przedstawiciele UTW Czech, Ukrainy i  UTW w Polsce. Nasz Bytomski UTW reprezentowali Elżbieta Morgoń-Ochman i Jan Cieplinski.

Kongres otworzyli Krystyna Lewkowicz – Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Michał Szczerba, który pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. UTW. W wystąpieniu Michała Szczerby było podkreślenie ważności działań UTW na rzecz polityki senioralnej. W 2005 było 125 UTW obecnie jest ponad 660. Ten dynamiczny wzrost to zasługa liderów środowiska. W sejmie od 2011 wsparcie dla ruchu zapewnia Parlamentarny Zespół ds. UTW. Najważniejszym osiągnięciem tego środowiska w ostatnich latach było wprowadzenie do debaty publicznej postulatu polityki senioralnej. Polityka senioralna to przede wszystkim kształtowanie warunków aktywnego i godnego starzenia się w dobrym zdrowiu. Celem podstawowym jest zapewnienie seniorom samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. W Polsce jako jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, przy wsparciu rządu i Komisji Polityki Senioralnej Sejmu VII kadencji, uchwalono ustawę o osobach starszych, a wcześniej stworzono ustawowe podstawy prawne dla powoływania i funkcjonowania gminnych Rad seniorów.

Kolejna część Kongresu to przedstawienie sylwetek do tytułu honorowego „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego wieku” Nominacje kapituły do tytułu w 2019 otrzymali Adam Bodnar i Krzysztof Kwiatkowski. Obaj nominowani to osoby publiczne, które w swojej pracy aktywnie i skutecznie zajmowały się sprawami senioralnymi. W kolejnych wystąpieniach Marta Białek-Graczyk – Prezes Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” przedstawia korzyści  działań w obszarze wolontariatu i realizację programu „UTW dla społeczności”, który przynosi większą rozpoznawalność UTW w środowisku, zmianę wizerunku osób 60+, nowe propozycje dla UTW, realne zmiany w otoczeniu. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Poruszające wystąpienie Eweliny Hrycaj – Prezes Lwowskiego UTW, działającego od 25 lat, wszystkim obecnym przybliżyło obraz działań zachowania polskości grupy naszych rodaków.

                                                                                                                                                             E.M-O

Zobacz zdjęcia naszych przedstawicieli przed Teatrem Polskim.