IMG 20190908 WA0004 cropJako delegat BUTW wziąłem udział w XI Forum III Wieku na zaproszenie UTW z Nowego Sącza, które odbyło się w dniach 4-7.09.2019. Głównym tematem było Polskie Forum Seniorów - Razem Możemy Więcej.

Korzystając z obecności pana Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stanisława Szweda, Przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej - Małgorzaty Zwiercan oraz gospodarza Wiesławy Borczyk - Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW poruszano sprawy osób starszych od wykorzystania ich doświadczeń i umiejętności, przystosowania warunków, towarów i potrzeb do prawidłowej egzystencji tej grupy wiekowej. Mocny nacisk kładziono na stały sposób finansowania seniorów i ich działalności we wszystkich grupach, od Rad Seniorów, UTW i innych podmiotów, które w miastach, rejonach i w kraju prowadzą Politykę Senioralną. Mottem tych spotkań było hasło "O Nas bez Nas", czyli podejmowanie decyzji przez Władze Rządowe bez współpracy i rozmów z podmiotami znającymi od podstaw potrzeby i sposoby działania grup seniorskich. Mógłbym przedstawić wiele Paneli z ciekawymi osobistościami i tematami, jak: Srebrna Gospodarka - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Seniorzy w Europie Jutra, Forum Bezpiecznego Seniora, Bezpieczeństwo Zdrowotne Seniora, o których szczegółowo można przeczytać i dowiedzieć się z relacji tegoż Forum, wchodząc na jego stronę internetową.

Ciekawym doświadczeniem praktycznym były Warsztaty Edukacyjne Partnerów oraz terenowe Warsztaty "ABC Nordic Walking", gdzie pod okiem fachowców, instruktorów, poznawaliśmy tajniki tworzenia Projektów, treningu pamięci, tworzenia Diagnoz i Strategii Seniorskich oraz sposoby wprowadzania wolontariatu i naukę aktywnego ruchu Nordic Walking pod hasłem "Dopóki żyję, przychodzę na kije". Był również czas na zwiedzanie z przewodnikiem Nowego Sącza, rajd Nordic Walking w Limanowie - Łopień, udział w Forum - Krynica Zdrój, gdzie podczas odbywających się Paneli dyskusyjnych zobaczyliśmy znane osoby z Polityki Krajowej, dziennikarzy i celebrytów oraz już w Akademiku gdzie byliśmy zakwaterowani, czas na wspólne rozmowy z uczestnikami UTW, którzy przyjechali z różnych rejonów Polski. Dla przykładu podam fakt, że mieszkałem z kolegą Henrykiem Partyką z UTW Tarnobrzeg.

Celem tej relacji jest pokazanie naszym słuchaczom, że oprócz działalności seniorów na swoim Uniwersytecie są również próby uruchomienia całokształtu Polityki Senioralnej poprzez wspólne działania Liderów wszystkich grup seniorskich w całym kraju polegające na zebraniu Praw i potrzeb i skierowane ich do właściwych urzędników w Rządzie. A to właśnie poprzez takie Spotkania!

Zobacz zdjęcia z imprezy w naszej Galerii 2.

Delegat BUTW - Jan Cieplinski