7 eduW dniu 25 stycznia 2019 odbył się wykład w ramach „Akademii Bezpiecznego Seniora” – projektu realizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Słuchacze BUTW mieli okazję przybliżyć sobie zasady bezpieczeństwa w komunikacji drogowej z uwzględnieniem zagrożeń wobec pieszych w warunkach jesienno-zimowych. Wykład wzbogacony prezentacją przedstawił podkomisarz Tomasz Bratek.

Przed wykładem słuchacze mogli zapoznać się z założeniami projektu skierowanego do mieszkańców Bytomia - Śródmieście nt. teleopieki prowadzonej przez firmę TELEMED, które przedstawił pan Wincenty Pelc – Prezes Zarządu Spółki, realizującej projekt.

Centrum Operacyjno-Pomocowe w Bytomiu zaprasza do udziału w projekcie „Poprawa dostępności usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany do osób: kobiety 60+ i mężczyźni 65+, rozpoczął się w grudniu 2018 r. i będzie realizowany przez dwa lata. 
Przedstawiono również założenia drugiego projektu, który jest skierowany do wszystkich mieszkańców Bytomia w podanym wyżej przedziale wiekowym i potrzebujących opieki kardiologicznej, program rozpoczyna się od lipca 2019. Nasz Uniwersytet odpowiedział na propozycję współpracy i będzie informował słuchaczy o terminach rekrutacji osób zainteresowanych projektem. Osoby zainteresowane już teraz mogą kontaktować się z sekretariatem BUTW i tam uzyskać informacje.

Zobacz zdjęcia ze spotkania w naszej Galerii 2.

E.M-O