Lublin 2018

 W dniach 23-24 listopada 2018 odbył się w Lublinie III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2018, którego organizatorem jest lubelski oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W regulaminie konkursu przeczytać można, że jego celami są: upowszechnianie wartościowych artystycznie utworów muzyki chóralnej, rozpowszechnianie polskich utworów o charakterze patriotycznym w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, prezentacja i konfrontacja osiągnięć chórów oraz wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów między zespołami doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.

W tym roku w Lublinie swoje umiejętności zaprezentował także chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wrzosy Jesieni".  

Udział w festiwalu wzięło kilkadziesiąt chórów z całej Polski występujących w 9 kategoriach. Jury pracujące pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Ryszarda Zimaka z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie nagrodziło występ naszego chóru brązowym dyplomem.

Chór, w swoim konkursowym występie, zaprezentował sześć utworów: pieśń "Ojczyzno ty ma" do muzyki Fryderyka Szopena, pieśń Powstań Śląskich "Do Bytomskich Strzelców", pieśń "Alleluia" Gordona Younga, śląską piosenkę ludową "Powiadają, żem jest ładna" i marsz "Zottelmarsch".

Wyjazd chóru do Lublina był możliwy dzięki sponsorom - dwom bytomskim przedsiębiorstwom: Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Sponsorom dziękujemy, a chórowi gratulujemy kolejnego sukcesu na ogólnopolskim festiwalu.

RK