4 KW dniu 18 października 2018 odbyła się w Katowicach, w auli Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Konferencja podsumowująca projekt „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”, finansowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.
Konferencję otworzył  i prowadził prof. dr hab. Czesław Marcisz. Krótkie wykłady przedstawili prof. dr hab. Czesław Marcisz „Uwarunkowania pomyślnego starzenia się”, prof. dr hab. Jan Szewieczek „Proces naturalnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”, dr Andrzej Knapik „Jak starzeć się pomyślnie - aktywny senior dla siebie, rodziny i społeczeństwa”, prof. dr hab. ks. Arkadiusz Wuwer „Dobrostan etyczny jako czynnik pomyślnego starzenia się - propozycja katolickiej nauki społecznej, dr hab. Minika Bąk-Sosnowska ”Czego potrzebuje senior? Specyfika potrzeb psychologicznych osób w starszym wieku”, dr Monika Kornaszewska-Polak ”Doskonalić swój umysł”, dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok „Żywność współczesna - droga do zdrowia czy choroby".  
W Konferencji uczestniczyło 46 osób z naszego Uniwersytetu, byli to słuchacze BUTW biorący udział w projekcie, dyrekcja CKU - dyrektor R. Kłak i wicedyrektor E. Morgoń-Ochman, Zarząd BUTW w osobach J. Cieplinski, D. Mzyk, J. Pytel. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu Wydziału Polityki Społecznej: Bernadeta Wąsicka i Bronisława Nowara.

Projekt był realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny we współpracy  z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Bytomia, Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór,  Raciborza i tworzących się: Lekarski UTW Izby Lekarskiej w Katowicach i UTW przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Projekt zakładał realizację trzech paneli: edukacyjnego, składającego się z siedmiu wykładów prowadzonych przez wykładowców uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego; panelu badawczego, w którym uczestniczyło 42 słuchaczy BUTW; panelu praktycznego skierowanego na grupę uczestniczących w badaniach, którzy przez okres 12 tygodni wykonywali ćwiczenia fizyczne i Nordic wolking pod kierunkiem fizjoterapeuty. Konferencja podsumowała wyniki projektu. Ogółem w panelu badawczym i praktycznym wzięło udział 310 osób, wyniki badań na wejściu i po skończonym projekcie zebrano w monografii, która trafiła na Konferencji do rąk uczestników. Najliczniejszą grupą uczestniczącą w projekcie byli słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ogółem w wykładach projektu wzięło udział 1032 osób. Uczestnicy projektu wypełniali wiele ankiet kierowanych do nich przez prowadzących zarówno panel badawczy i edukacyjny.

11 K crop

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie, które pozwoliło na pomyślną jego realizację.

Zobacz zdjęcia z konferencji w naszej Galerii 2. Przeczytaj jak PROJEKT był realizowany w BUTW

                                                                                                                                                                              E.M-O